Den nominella räntan är den räntesats du betalar i procent på ditt lån eller som du får i avkastning på sparade pengar, oftast beräknas den nominella räntan årligen.

Nominell ränta är oftast den som kommuniceras när det gäller krediter och lån men det är sällan den slutgiltiga summan du kommer betala för lånet. Det tillkommer ofta andra kostnader för ett lån som uppläggningsavgift eller aviavgift som betalas per månad. Skillnaden mellan nominell och effektiv ränta är att effektiv ränta räknar med dessa kostnader och ger en mer rättvis bild av vad ditt lån faktiskt kommer att kosta dig.

När du tittar på räntor så bör du ta för givet att det som visas är den nominella räntesatsen men alla kreditgivare är skyldiga att även visa vad den effektiva räntan är.