En ränta som är rörlig förändras hela tiden och justeras efter marknadens ränteläge. Det är ganska ovanligt med bolån där du har en rörlig ränta utan bankerna har tre månader som kortaste löptid vilket egentligen är en bunden ränta på tre månader.