Effektiv ränta är den ränta du betalar när alla kostnader har räknats in. Det kan vara stor skillnad mellan den effektiva räntan och den nominella räntan på ett lån.

Effektiv ränta räknar förutom den nominella räntan även in kostnader för avgifter så som uppläggningsavgift, aviavgift eller andra kostnader för krediten. Summan av alla kostnader för ett lån kallas för kreditkostnad.

Att titta på den effektiva räntan när man jämför krediter är ett bra sätt att se vad den faktiska kostnaden blir. Men eftersom effektiv ränta inte är helt enkelt att räkna ut och att de kan skilja sig åt mellan kreditgivare även om ränta och avgifter är desamma, detta beror på att ränta kan räknas på olika sätt.

Det kan därför vara en bra idé att alltid titta på den totala lånekostnaden och jämföra denna mellan kreditgivare.